Lịch làm việc

Thời gian làm việc hằng ngày của Bác sĩ nha khoa Đăng Thuyết

Mời các bạn xem chi tiết lịch làm việc cảu từng bác sĩ

Dựa trên đó để có thể tìm một bác sĩ theo đúng yêu cầu cảu quá khách hàng

Xem thêm

Đặt lịch khám

NHA KHOA ĐĂNG THUYẾT

Điện thoại: 0978 449 599

Email : ledangthuyetbvntl@gmail.com

Địa chỉ:  số nhà 6, Ngõ 8, đường Đa Lộc, thôn Bầu,  xã Kim Chung, Đông Anh,  Hà Nội

Xem thêm