Nhổ răng thường

Video mô phỏng về nắn chỉnh nha có nhổ răng

Nắn chỉnh nha có nhổ răng để giúp răng đồng đều trên hàm kế toán học ở đâu

Bác sỹ sẽ có chỉ định nhổ răng.  Mục đích của việc nhổ răng là để có chỗ cho các răng sắp xếp đều trên cung hàm hoặc để giảm bớt độ nhô của hàm, độ nhô của môi. Nha khoa Đăng Thuyết giới thiệu một số video mô phỏng các thể loại sai khớp cắn cần phải nhổ răng điều trị chỉnh nha – Niềng răng.

Video 1: bệnh nhân bị vẩu (hô), răng hàm trên nhô ra trước so với hàm dưới, các răng hàm trên sắp xếp đều trên cung hàm, chỉ định nhổ 2 răng hàm nhỏ hàm trên để kéo lùi hàm trên ra sau. khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Video 2: bệnh nhân có răng chen chúc, thiếu chỗ cho 2 răng hàm nhỏ hàm trên và 2 răng hàm nhỏ hàm dưới, các răng không đủ chỗ mọc nên mọc lệch vào trong cung hàm. Nhổ 4 răng số 5 nằm lệch về phía lưỡi hàm trên và hàm dưới , đóng kín khoảng nhổ.

Video 3: bệnh nhân có răng chen chúc ở cả hai hàm, mặt nhìn nghiêng bình thường, môi không nhô ra trước. Chỉ định nhổ 4 răng số 4 ở hai hàm, đóng kín khoảng nhổ.

Video 4: Bệnh nhân có răng chen chúc ở hàm trên, mặt nhìn nghiêng bình thường. Chỉ đinh nhổ 4 răng số 5 ở hai hàm, đóng kín khoảng nhổ.

Video 5: Bệnh nhân có vẩu, hàm trên nhô ra trước nhiều so với hàm dưới, mức độ răng chen chúc ít .Chỉ định nhổ 2 răng số 4 hàm trên và 2 răng  số 5 ở hàm dưới, đóng kín khoảng nhổ.

Trên đây là 5 video giúp bạn nắm được tổng quan về quá trình nắn chỉnh có nhổ răng.

Tin Liên Quan